Ontwikkeling en advies


Een praktijkvoorbeeld
Een middelgrote organisatie heeft behoefte aan samenhangend personeelsbeleid en instrumentarium. Het personeelsbestand vergrijst en medewerkers moeten langer en breder inzetbaar worden. Kwartslag analyseert vanuit documenten, managementinformatie en gesprekken met medewerkers de stand van zaken en brengt de behoeften van verschillende partijen in kaart. Op basis daarvan ontwikkelt Kwartslag verschillende scenario’s en benoemt randvoorwaarden voor succes. Het resultaat is een notitie Personeelsontwikkeling met een Plan van Aanpak. Een adviseur Loopbaanontwikkeling gaat dit plan uitvoeren. Een goed draaiend Talentcentre biedt nieuwe mogelijkheden aan medewerkers.
Wilt u meer weten? Mail info@kwartslag.net of bel 06 51613775

Locatie en contact:

Deventer
06 51613775
info@kwartslag.net