Interim- en projectmanagement

 

Een kleine gemeente (ongeveer 450 medewerkers) is bezig met een cultuurveranderproces. Gelijktijdig wordt duidelijk dat het ook noodzakelijk is de structuur van de organisatie te veranderen. Om medewerkers en leidinggevenden handvatten te geven om naar gewenst gedrag te bewegen, wordt een begin gemaakt met Werken met Competenties. Alle leidinggevenden volgen een Management Development cursus, met het accent op een coachende leiderschapsstijl gericht op efficiënter en effectiever met anderen samen beter de burgers ten dienste te zijn. Kwartslag ontwikkelt, organiseert en voert workshops uit met medewerkers om hen te betrekken bij het veranderproces en hen bekend te maken met competenties. Daarnaast coördineert Kwartslag het MD-traject en levert input voor de cursusdagen.Locatie en contact:

Deventer
06 51613775
info@kwartslag.net